Image Alt

Nature – Wildlife & Tracking

We hebben een aantal cursussen ontwikkeld op dit gebied, waaronder:

– Nature & Wildlife Guide Level 1
– Nature & Wildlife Guide Level 2 – 3
– Tracking
– Wolves, Cougars and Bears
– Roofvogels specialisatie

Deze worden erkend als specialisatie ‘Nature & Wildlife’ door de Wilderness Guides Association.

WGA Guide

X