Nature & Wildlife Guide Level 2-3


Level 2 (Advanced)

Voor ‘level 2′ certificatie moeten gidsen zich specialiseren in:

Tenminste één regio.

Tenminste één diersoort of een familie (bijvoorbeeld de marterachtigen)
Over deze diersoort(en) moet een volledige naslagwerk geschreven worden.
Dit moet een diersoort zijn uit de beneden genoemde regio’s maar dit hoeft geen diersoort te zijn uit de eigen regio specialisatie.

Daarnaast moet de cursist een monitoringsproject uitvoeren.
Dit project wordt gedaan in een gebied van minimaal 5 bij 5 kilometer.  Het gebied wordt gedurende een periode van het jaar onderzocht op het voorkomen van te voren bepaalde soorten dieren en/of planten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

– Roofvogels
– Uilen
– Marterachtigen
– Vleermuizen
– Watervogels
– Bomen en struiken

In overleg kan er ook gekozen worden voor een  inventarisatie van meerdere soorten in een kleiner gebied.

Ook kan men zich (bijvoorbeeld via de plaatselijke vogelwerkgroep) inzetten voor één of meerdere projecten van SOVON of voor een andere werkgroep naar keuze (bijvoorbeeld de werkgroep ‘kleine marterachtigen’).

De specialisatie start in principe in januari. Al naar gelang de regio die de cursist kiest worden extra informatie en trainingsmomenten gepland als voor bereiding. Deze voorbereiding bestaat uit minimaal 6 dagen in Nederland. Er wordt afgesloten met een schriftelijk examen, door een verslag te maken van het gekozen project in Nederland en het naslagwerk van de gekozen diersoort wordt beoordeeld.
Het gehele traject moet afgerond zijn binnen 24 maanden.
Het praktijk examen bestaat uit een volle dag gidsen binnen de gekozen regio.

Lone wolf1

Regio’s
– Een regio naar keuze in Nederland (bijvoorbeeld de Veluwe of het Rivierengebied)
– Canadese Rocky Mountains
– Bialowieza, Polen
– Franse Alpen
– Jura

Level 3 (Specialist)
Om een -Level 3- Nature & Wildlife Guide te worden dient men minimaal twee van de onderstaande specialisaties en een apart theorie examen voldoende af te ronden

–  Tracking Specialist https://buitensportopleiding.nl/tracking/
–  CSWI Level 1
www.internationalwildernessguide.com
–  IGA Apprentice Interpretive Hiking Guide
–  IGA Professional Interpretive Guide www.interpretiveguides.org

%d bloggers liken dit: