Image Alt

Nature & Wildlife Guide Level 2-3

Level 2 (Advanced)

Voor ‘level 2’ certificatie moeten gidsen zich specialiseren in:

Tenminste één regio.

Tenminste één diersoort of een familie (bijvoorbeeld de marterachtigen)
Over deze diersoort(en) moet een volledige naslagwerk geschreven worden.
Dit moet een diersoort zijn uit de beneden genoemde regio’s maar dit hoeft geen diersoort te zijn uit de eigen regio specialisatie.

Daarnaast moet de cursist een monitoringsproject uitvoeren.
Dit project wordt gedaan in een gebied van minimaal een 1 kilometer blok en maximaal 5 bij 5 kilometer.  Het gebied wordt gedurende een periode van het jaar onderzocht op het voorkomen van te voren bepaalde soorten dieren en/of planten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

– Roofvogels
– Uilen
– Marterachtigen
– Vleermuizen
– Watervogels
– Bomen en struiken

Bij één soort kiest men een blok van 5 bij 5 km, bij een volledige inventarisatie een blok van 1 bij 1 km.

Ook kan men zich (bijvoorbeeld via de plaatselijke vogelwerkgroep) inzetten voor één of meerdere projecten van SOVON of voor een andere werkgroep naar keuze (bijvoorbeeld de werkgroep ‘kleine marterachtigen’).

De cursisten sluiten aan bij de Level 1 cursus in een lerende, maar ook assisterende rol.
Daarnaast kan men kiezen uit een reis naar Bialowieza (tegelijk met de Level 1 cursisten) OF de Alpenweek in de zomer (5 dagen Franse Alpen eind juli / begin augustus).
Men zal lesgeefopdrachten krijgen met betrekking op de gekozen soort specialisatie.
– In t veld
– Presentatie

Er wordt afgesloten met een schriftelijk examen, door een verslag te maken van het gekozen project in Nederland en het naslagwerk van de gekozen diersoort wordt beoordeeld.
Het gehele traject moet afgerond zijn binnen 24 maanden.
Het praktijk examen bestaat uit een dag gidsen binnen de gekozen regio.

Lone wolf1

Regio’s
– Een regio naar keuze in Nederland (bijvoorbeeld de Veluwe of het Rivierengebied)
– Bialowieza, Polen
– Franse Alpen
– Jura (alleen voor MBO en WT)

Kosten € 750,-

Level 3 (Specialist)

Er zij drie manieren om -Level 3- Nature & Wildlife Guide te worden.

1- Twee van de onderstaande specialisaties voldoende ronden: 

–  Tracking ‘Predator’
https://buitensportopleiding.nl/tracking/
–  CSWI Level 1
www.internationalwildernessguide.com
–  IGA Apprentice Interpretive Hiking Guide inclusief Medic First Aid
–  IGA Professional Interpretive Guide inclusief Medic First Aid
www.interpretiveguides.org
– Hiking & Backpacking Guide
– Wilderness Leader

2- Eén extra soort specialisatie EN één van de bovenstaande specialisaties (van optie 1).
–  Birds of Prey Europe (Reis naar keuze)
–  Wolves, Bears & Cougars

3- Roofvogels Specialisatie cursus (binnenkort meer informatie), Group Management en Medic First Aid.

Kosten: Zie de desbetreffende pagina

 

X