Image Alt

Nature & Wildlife Guide Level 2-3

Level 2 (Advanced)

Voor ‘level 2’ certificatie moeten gidsen zich specialiseren in:

Tenminste één regio.

Tenminste één diersoort of een familie (bijvoorbeeld de marterachtigen)
Over deze diersoort(en) moet een volledige naslagwerk geschreven worden.
Dit moet een diersoort zijn uit de beneden genoemde regio’s maar dit hoeft geen diersoort te zijn uit de eigen regio specialisatie.

Daarnaast moet de cursist een monitoringsproject uitvoeren.
Dit project wordt gedaan in een gebied van minimaal 5 bij 5 kilometer.  Het gebied wordt gedurende een periode van het jaar onderzocht op het voorkomen van te voren bepaalde soorten dieren en/of planten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

– Roofvogels
– Uilen
– Marterachtigen
– Vleermuizen
– Watervogels
– Bomen en struiken

In overleg kan er ook gekozen worden voor een  inventarisatie van meerdere soorten in een kleiner gebied.

Ook kan men zich (bijvoorbeeld via de plaatselijke vogelwerkgroep) inzetten voor één of meerdere projecten van SOVON of voor een andere werkgroep naar keuze (bijvoorbeeld de werkgroep ‘kleine marterachtigen’).

De cursisten sluiten aan bij de Level 1 cursus in een lerende, maar ook assisterende rol.
Daarnaast kan men kiezen uit een extra reis naar Bialowieza (tegelijk met de Level 1 cursisten) OF de Alpenweek in de zomer (5 dagen Franse Alpen eind juli / begin augustus) tegelijk met MBO 2 en de Wilderness Leader opleiding
Men zal lesgeefopdrachten krijgen met betrekking op de gekozen soort specialisatie.
– In t veld
– Presentatie

Er wordt afgesloten met een schriftelijk examen, door een verslag te maken van het gekozen project in Nederland en het naslagwerk van de gekozen diersoort wordt beoordeeld.
Het gehele traject moet afgerond zijn binnen 24 maanden.
Het praktijk examen bestaat uit een  dag gidsen binnen de gekozen regio.

Lone wolf1

Regio’s
– Een regio naar keuze in Nederland (bijvoorbeeld de Veluwe of het Rivierengebied)
– Bialowieza, Polen
– Franse Alpen
– Jura (alleen voor MBO en WT)

Kosten € 700,-

Level 3 (Specialist)

Er zijn 3 manieren om -Level 3- Nature & Wildlife Guide te worden dient 1- Twee van de onderstaande specialisaties voldoende ronden (voor de MBO en Wildernis Totaal studenten zal dit een goede optie zijn, aangezien dit mogelijk is binnen de opleiding)

–  Tracking Specialist
https://buitensportopleiding.nl/tracking/
–  CSWI Level 1
www.internationalwildernessguide.com
–  IGA Apprentice Interpretive Hiking Guide
–  IGA Professional Interpretive Guide
www.interpretiveguides.org

2- Eén extra soort specialisatie
–  Birds of Prey Europe (reis naar keuze)
– Wolves, Bears & Cougars

Kosten: Zie de desbetreffende pagina

 

X