Image Alt

Buitensportinstructeur Algemene informatie

Algemeen

 

In september 2001 is Trainings- en buitensportcentrum De Voshaar gestart met deze opleiding. De eerste cursisten ronden de opleiding af in 2003. De opleiding tot buitensportinstructeur is geschikt voor iedereen die beroepsmatig en/of recreatief te maken heeft met buitensport en/of hier in de toekomst mee bezig wil zijn.

 

 

 

De laatste jaren heeft de buitensport aan populariteit gewonnen, zowel in de recreatieve als professionele sfeer. In bijvoorbeeld het groepswerk wordt ‘outdoor’ steeds meer als behandeling gebruikt terwijl bedrijven vaak voor deze sport kiezen in het kader van teambuilding en management trainingen. Daarnaast is er natuurlijk de toeristische en sportgerichte sector waarin de buitensport een belangrijke plaats heeft veroverd. Bij het begeleiden van deze sporten komt echter veel kijken.

Zoals binnen elke tak van sport schreeuwt ook deze tak van sport om opgeleid kader. Er zijn op dit moment meerdere opleidingen voor buitensportinstructeur. Waarom dan een Voshaar-opleiding?

 

Dit is een zeer complete ‘allround instructeur’ (deeltijd) opleiding. De cursusleiders zijn zeer ervaren praktijk mensen, met een zeer gedegen opleiding en achtergrond. De leeftijd van de cursisten varieert tussen de 18 en de 55, waarbij de meeste cursisten tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. Deze cursus geeft ruimte aan iedereen, met een gedegen achtergrond en/of  inzet kan men de cursus in 12 a 14 maand afronden, heeft men minder of geen ervaring of minder tijd, het kan ook in 2 jaar. De kosten blijven dan gelijk. Men kan het hele programma dus 2x volgen, indien noodzakelijk ( de enige uitzondering hierop is de 3-daagse wintertraining in de Jura, deze kan men 1x volgen, in het 1e jaar of in het 2e jaar) . Het is dus goed mogelijk om deze opleiding te volgen naast een andere studie of (full-time) baan.

 

 

Indien men niet in staat is om de opleiding voldoende af te ronden in 2 jaar,is het mogelijk om een extra jaar te volgen. Zogenaamde ‘allrounders’ zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt. Instructeurs die ‘alles’ kunnen. Bij het met goed gevolg afronden van de opleiding is men in staat om verantwoord leiding te geven binnen een breed gebied van de buitensport. Voormalige cursisten zijn werkzaam binnen de buitensport in landen als Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Spanje, Canada en de USA.

Start cursus Ieder jaar in september / oktober

Specificaties: Kosten: € 2400, – (Inclusief digitaal theoriemateriaal, exclusief verzekering, reis en verblijfkosten en evt. entree slalombaan, klimhal e.d.)

Aantal cursisten per nieuwe cursusjaar: Maximaal 20

Theoriemateriaal kan je vinden op Magister en op: https://voshaaroutdoorcourses.com/
De inlogcode krijg je toegestuurd.
Het Wildernis handboek ‘Tracks of the White Wolf’ dient men zelf aan te schaffen.

Betaling: € 660,- bij inschrijving. Het resterende cursus geld kan in 2 termijnen betaald worden. Het 1e termijn voor aanvang van de cursus, het 2e termijn in december van dat jaar.

Materialen: De Voshaar zorgt voor alle sportmaterialen.  Kijk in het menu op ‘materiaallijst’  waar men zelf voor moet zorgen.

Bijkomende kosten: Overnachtingen tijdens de trainingen op de Voshaar zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De overige overnachtingen zijn op campings of in een gite. Maaltijden kunnen samen worden ingekocht. Vervoer gebeurd door middel van carpoolen. We proberen het één en ander ‘low-budget’ te regelen.

Verzekering: zorg voor een sluitende reisverzekering!

Indeling  één cursusjaar: Zie rooster in het menu.

In het menu kunt u alle informatie vinden over BSI modules,  rooster, etc

Inhoud

Naast de beneden genoemde praktijkonderdelen, krijgt bij deze cursus theoriemateriaal, waarin alle onderdelen uitgebreid beschreven worden.

Wildwaterkajakken

Wildwaterkajakken is een uitdagende sport. Van een rustig riviertje in de Ardennen tot de woeste bergbeken van de Alpen, je komt op plaatsen waar anderen niet komen. Kajakken leer je echter niet 1,2,3, daar moet tijd in gestoken worden. De eigen vaardigheid van groot belang. Je moet tenslotte als instructeur wel overeind blijven. Vandaar dat er in het blok kajakken nogal wat praktijk c.q. trainingsuren zitten. De meeste trainingsdagen zijn op de Voshaar, de trainingsweken in Frankrijk. In de cursus behandelen we uitgebreid de reddings- en scoutingstechnieken.

Na afronding van de cursus krijgt staat vermeld op welk niveau de cursist heeft afgerond. Dat kan zijn op Recreatief niveau of op WW 1, WW 2 of WW 3.
Eigen vaardigheid  en lesgeven, verdeeld over 1 of 2 jaar:

– 4 a 8 dagen in de Franse Alpen en/of Spaanse Pyreneeën
– 6 a 12 dagen op slalombanen in Frankrijk en/of de Spaanse Pyreneeën
– 3 a 6 trainingsdagen op de Voshaar

Sportklimmen

          

In de cursus  zal veel aandacht worden geschonken aan de verschillende touw- en  reddingstechnieken. Begonnen wordt op de kunstmatige klimwand met de basis technieken, dit wordt dan uitgebouwd op de rotsen in Frankrijk van top-rope tot voorklimmen. Er wordt ook ruimschoots aandacht gegeven aan klimtechnieken en eigen vaardigheid.

Praktijk: 8 a 12 trainingsdagen in de Alpen en/of Spaanse Pyreneeën  6 a 10 Trainingsdagen op De Voshaar, ingebouwd in het weekeind

Doel: De cursist kan na het volbrengen van de cursus veilig een groep begeleiden in top-rope situaties en in voorklimsituaties gradatie 5.

Klettersteig / Via Ferrata

De klettersteig wint aan populariteit. Binnen het blok sportklimmen zal er minimaal 1 dag uitgetrokken worden aan de klettersteig. Dit is een veilige en relatief simpele manier om je verticale grenzen te verleggen en als zodanig geschikt voor groepen van ieder niveau.

Doel: De cursist kan bij het afronden van de cursus groepen begeleiden bij een klettersteig op gevorderd niveau. Praktijk: Minimaal 1 klettersteig.

Hike en Survival

Kaart- en kompastechnieken, onderkomens en vuur maken, materialen, natuur en omgeving kennis en weersomstandigheden. Al dit soort onderwerpen worden behandeld in het blok ‘hike’.

Praktijk:
4 a 5 dagen Voshaar, 3 dagen Jura , 3 dagen Alpen (combinatie met andere activiteiten)

Theorie: Tacks of the White Wolf.

Doel: Het kunnen uitzetten en begeleiden van een hike op gevorderd niveau.

Overige activiteiten

Naast “officiële” bestaan er ook zeer veel recreatieve vormen binnen het outdoor-gebeuren. Hiermee bedoel ik allerlei groepsopdrachten als vlot- en brugbouwen en ook bijvoorbeeld survivalrun,  tokkelen en boogschieten. In de cursus worden ook deze vormen ruimschoots behandeld. Je zult merken dat veel deelnemers aan buitensport activiteiten deze onderdelen zeker de moeite waard vinden. Maar ook bij deze vormen komen de vaste punten als veiligheid, techniek en organisatie weer om de hoek kijken. Praktijk: – 2 weekeindes (4 dagen) op De Voshaar. – 8 trainingsdagen naar keuze voor survival-run technieken

Doel: Na afsluiting van de cursus kan de cursist groepen begeleiden op de behandelde onderdelen.

Logistiek en organisatie

Hoe plan ik een kampweek in de Ardennen, wie moet ik waarvoor benaderen, wat is de regelgeving terplaatse etc. Allemaal punten waar je tegen aanloopt. In de cursus behandelen we de hoe met dergelijke vraagstukken omgegaan kan worden. Praktijk: voorbereiding van een project en/of stage.

Medic First Aid

Een 2-daagse training waarbij naast standaard procedures allerlei improvisatietechnieken behandeld worden.

Raften 

Technieken, inclusief rescue, voor het raften wordt behandeld.

Canyoning

Binnen de BSI opleiding behandelen we veel touwtechnieken die ook op canyoning gericht zijn.

Examinering / afronding van de cursus

De modules worden als volgt afgesloten.

– Theorie*: Examen (minimumscore 6.0)
– Reddings- en touwtechnieken : Examen tijdens cursusweek in Frankrijk of Spanje
– Klimmen: testmomenten in Frankrijk en/of Spanje.
– Oriëntatie: Gedurende meerdere testmomenten.
– WW 1 en 2: Gedurende meerdere testmomenten
– WW 3: Examenweek op wildwater 2-3 en 4 in de Alpen of Spaanse Pyreneeën.
– Survivalrun: Deelname aan één of meerdere survivalruns
– Logistiek en organisatie: Door middel van het voorbereiden van een project.
– Medic First Aid, Examen
Alle overige onderdelen worden beoordeeld gedurende de cursus/lesdagen.

De cursist wordt geacht een logboek bij te houden van alle trainingen tijdens de opleiding.
Dit logboek wordt één a twee maal per jaar opgevraagd ter controle. An het eind van de opleiding wordt het logboek digitaal ingeleverd.

Buitensport instructeur Logboek eigen vaardigheid Training

* Het theorie examen wordt 2 keer per jaar gepland. Iedere cursist heeft recht op 2 kansen binnen 24 maand van de opleiding.
Deze examenmomenten worden ruim van te voren aangegeven in het rooster op deze site.

De  cursist krijgt voor ieder examen onderdeel 1 herkansing, indien onvoldoende bij het examen.
– De cursist moet minimaal 360 uur aan praktijkervaring hebben voor het afronden van de opleiding. De cursusdagen (280 uur per jaar) tellen mee binnen deze 360 uur.

Buitenland trainingen: De trainingen in Sault Brénaz, de Jura, de Valgaudemar en Charavines zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. Ook deze trainingen kan men verdelen over 2 jaar. Men kan ze echter ook 2 keer volgen.

X