Data MFA – WFA – Plant Medicine


Data
Medic First Aid
2020
21-22 maart

Herhaling (10.00-17.00 uur)
7 maart
16 mei

MFA inschrijfformulier

MFA Herhaling inschrijfformulier

Wilderness First Aid:
2020
WRFA 6-7 April
AWRFA (Advanced Wilderness and Remote First Aid) 6-7-8-9-10 April

Inschrijfformulier WFA AWRFA

Plant Medicine
2020
10 April Plant Medicine Introduction
10-11 April  Plant Medicine
14-15 April Plant Medicine Advanced

Inschrijfformulier Plant Medicine

> Information

 

%d bloggers liken dit: